اف آر یار

سامانه جامع تعمیرات لوازم خانگی در منزل و محل کار

اف آر یار

اف آر یار به شما کمک خواهد کرد تا بتوانید به راحتی وسایل خود رادر منزل ویا محیط کار به افراد متخصص بسپارید تا در محل خودتان آن را تعمیر و به شما تحویل دهند.

ثبت درخواست

کاربر درخواست تعمیر خود را ثبت می کند

پیشنهاد قیمت

هرکارشناس می تواند قیمتی پیشنهاد دهد

ارسال کارشناس

تایید پیشنهاداز سوی کاربر و اعزام کارشناس به محل

پایان کار

پایان کار و پرداخت مبلغ پیشنهادی توسط کاربر

1

کـاربر
فعـــال

1

کـارشناس
فعـــال

1

درخواست
ثبت شده

1

درخواست
انجام شده

چـرا اف آر یار

با اف آر یار می توانید به راحتی متخصص مربوط به وسیله ی خود را انتخاب نمایید. تمامی متخصصین سایت ما تایید هویتی می شوند و خیال شما را از این بابت راحت می کند. شما میتوانید با توجه به امتیازهایی که کاربران به انها داده اند کارشناس موردنظرخودتان را انتخاب نمایید.

ورود به پنل کاربری و کارشناسی

جهت ورود به پنل خود روی پنل خود کلیک کنید

حـامیان مـا

نماد اعتماد

با خیالی آسوده خرید کنید

ساماندهی

ثبت شده در وب سایت ساماندهی

اف آر

وابسته به شرکت اف آر

اف آر

وابسته به شرکت اف آر